เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลด์ บอดี้ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีการควบคุมโดย  GMP  ได้มาตรฐานได้รับเครื่องหมาย อ.ย. และเครื่องหมาย ฮาล้าล 


สินค้าของเราคือ ...Dream Detox ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอมบิเลียม 1 กล่องบรรจุ 10 ซอง ปริมาณซองละ 15,000 mg.